mình có 2 lô đất, định xây thành nhà trọ mini , khoảng 20 phòng trở lại ,
có 1 số câu hỏi như sau :

1/ cần bao nhiêu người để quản lý khoảng 20 phòng ?
2/ bao gồm các chức danh gì ?
3/ quản lý từng chức danh ra sao ? mức lương của mỗi vị trí đó ?
4/ quản lý khách như thế nào ? (ví dụ làm sao biết khách vào bao nhiêu người / hoặc nhân viên thông đồng với khách thì sao ?)
5/ khách làm hư hao đồ đạc trong phòng thì xử lý ra sao ?
6/ các trang thiết bị trong phòng nên trang bị loại nào ? trung cấp ? hay bình dân ?
7/ thu nhập trung bình / ngày , nếu khách thuê theo giờ là bao nhiêu ?